ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!

Уважаеми родители,

ЦПЛР Ученическа спортна школа-Русе обявява прием за занимания по различни видове спорт за учебната 2020/2021 година. Обучението е безплатно и е съобразено с интересите и способностите на децата.

Заявления може да подавате на адрес ул. „П.Хитов“ 9 или сканирано на ел.поща us6ruse@abv.bg. Бланките на заявлението са публикувани в секцията Документи, правилници, стратегии (линк).

Очакваме ви с нетърпение!!!

Разгледайте тук документите в специалната секция COVID-19 на нашия сайт

Спортове

За УСШ

Дейността на Ученическата спортна школа (УСШ) е насочена към усъвършенстване на физическата дееспособност и началната спортна подготовка на учениците, към подбора и селекцията на талантливи деца за представителните училищни и клубни отбори. УСШ се явява естествено звено между масовия спорт, който се развива в училищата, и високото спортно майсторство, което се развива в спортното училище и спортните клубове.Школата отговаря на многобройните желания на родители и деца за безплатни занимания със спорт по избор в удобно и подходящо за тях време.

Школата е създадена на 22.01.1953 като Юношеска спортна школа (ЮСШ), през 1972 год. се преименува в Детско-юношеска спортна школа (ДЮСШ), а по-късно в Ученическа спортна школа(УСШ) –  общинско обслужващо звено по чл.33а от Закона за народната просвета.

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 01.08.2016 г. съществуващото общинско обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение за организиран отдих и спорт – Ученическа спортна школа (УСШ) – Русе, продължава да осъществява дейността си като общински Център за подкрепа за личностно развитие на  интересите, способностите, компетентностите и изявите  в областта на спорта.

В УСШ безплатно се обучават деца по следните видове спорт: лека атлетика, спортно ориентиране, тенис на маса, спортна гимнастика, волейбол, спортна стрелба, вдигане на тежести, борба, джудо и карате.

Децата, обучавани в школата по вид спорт участват към училищните отбори в Ученически игри, в спортния календар на УСШ, в клубните отбори от Държавния календар на федерациите и в различни мероприятия от общински мащаб.

Ученическа спортна школа Русе

ВАЖНО ЗА ВАС
безопасност в мрежата
ковид криза учебна година 2020

Новини и събития

Благодарствено писмо от родител се получи в УСШ

В УСШ Русе се получи благодарствено писмо от родител на дете, занимаващо се в школата, в което се изказва БЛАГОДАРНОСТ за организирането и провеждането на летен ученически лагер в Кранево по карате с ръководител Сенсей Румен Калинов. Благодарим за хубавите думи!