ВОЛЕЙБОЛ с ръководители:

Йордан Босев – 0897688690

 

Волейболът е вид колективна спортна игра с топка, по време на която два отбора се състезават на специална площадка, разделена с мрежа, като насочват топката в полето на противника така, че тя да падне на земята или противникът да допусне грешка. При това за организация на атака са допустими само три удара на топката. Волейболът способства за развитието на много физически и морално-волеви качества, които оформят характера и визията на човека.